Nové riešenie spoločnosti Barco pre správu majetku - EasyAsset

Nové riešenie spoločnosti Barco pre správu majetku - EasyAsset

EasyAsset je sofistikované riešenie, s ktorým získa vaša organizácia dokonalý prehľad o všetkom majetku. Obsahuje nástroje pre efektívne vykonávanie činností súvisiacich so správou majetku od prvotného zaevidovania majetku, cez presuny majetku medzi osobami, útvarmi, fyzického premiestňovania majetku v rámci pobočiek, budov, kanceláriami, periodické inventúry majetku až po vyradenie majetku z evidencie. Viac informácii nájdete na www.easyasset.com alebo na  Barco/Easyasset