Vývoj riešenia na mieru


Spoločnosť Barco Slovakia s.r.o. pôsobí na trhu informačných technológií od roku 1999. Zameriava sa na oblasť integrácie technológie čiarových kódov & RFID technológií do podnikových informačných systémov a na systémy zberu dát. Ako systémový integrátor v tejto oblasti ponúka Barco komplexné portfólio služieb - analýzu a návrh riešení, dodávky a inštalácie mobilných terminálov, snímačov čiarových kódov a ich príslušenstva, vývoj programového vybavenia terminálov, vývoj zákazníckeho software pre zber a spracovanie dát z terminálov, dodávky tlačiarní čiarových kódov a ich začlenenie do systému, tlač etikiet, dodávky spotrebného materiálu a autorizovaný servis. Spoločnosť Barco disponuje vlastným vývojárským softwarovým tímom špecializovaným na problematiku mobilného zberu dát, technológie čiarového kódu a logistického software. Po technologickej stránke sú využívané najnovšie vývojové nástroje a komponenty popredných vývojárskych firiem. Moderné programovacie nástroje, schopnosť tímovej práce, pokročilé technológie modelovania a objektovej technológie sú zárukou úspechu i vo veľkých softwarových projektoch.