SmartStock WMS - online riadenie skladov

Home Page / SmartStock WMS

SmartStock.WMS je kompletným riešením pre on-line „bezpapierové“ riadenie skladov. Systém je založený na jednoznačnej identifikácii
každého uskladneného tovaru čiarovým kódom, ktorým sú označené taktiež adresy všetkých skladových lokácií. Etikety s čiarovým kódom
sú taktiež používané pre identifikáciu paliet i kartónov v rámci pohybu tovaru po sklade i pre označovanie zásielok opúštajúcich sklad.

Pracovníci skladu sú vybavený mobilnými bezdrôtovými terminálmi s integrovaným snímačom čiarového kódu. Na displejoch týchto
terminálov sú zobrazované všetky pokyny a informácie k uskutočnovaniu skladových operácií, ktoré sú potvrďované čítaním čiarových
kódov z tovaru, regálov ci paliet. Sieťová on-line konektivita v skladových priestoroch je zabezpečená bezdrôtovou sieťou podľa
štandardu Wi-Fi, pracujúcich v pásme 2,4GHz. Pokrytie skladu signálom zaisťujú prístupové body, ktoré sú pripojené do pevnej
ethernetovej podnikovej siete.

Viac informácii o produkte SmartStock.WMS nájdete na www.smartstock.sk