Poradňa : Výber tlačiarne čiarového kódu

Výber vhodnej tlačiarne pre tlač čiarových kódov

Ako si vybrať vhodnú tlačiareň pre tlač etikiet s čiarovým kódom? Investície našich zákazníkov do tlačových riešení a aplikácií pre značenie a identifikáciu dosahujú nezanedbateľné sumy. Veľmi často na správnom a plynulom chode skladových a výrobných systémov závisí aj schopnosť firiem efektívne a včas plniť svoje záväzky voči svojim zákazníkom. Preto výber vhodnej tlačiarne pre danú prevádzku a zaťaženie môže byť kritický pre bezproblémové a plynulé fungovanie celého systému.

Tlačiarne čiarových kódov a štítkov na kotúčoch


Výber podľa technológie tlače

Pre tlač etikiet s čiarovými kódmi sú určené tlačiarne využívajúce technológie Thermo Transfer (termotransferovú tlač - TTR) - tlač cez farbiacu pásku alebo Direct Thermal (termo tlač - DT) - priama tlač na teplocitlivý materiál (podobne ako pri faxe). Väčšina priemyselných a Desktop tlačiarní umožňuje možnosť oboch spôsobov tlače, technológia Direct Thermal je užívaná najmä pri mobilných tlačiarňach (nie je nutná farbiaca páska - malé rozmery).

Dôležité parametre pre výber tlačiarne

Jednou z najdôležitejších častí tlačiarne je tlačová hlava. Najčastejšie sa tlačiarne dodávajú s tlačovou hlavou s rozlíšením 203dpi, čo vyhovuje pri tlači bežne užívaných etikiet. V prípade požiadavky na tlač veľmi malých etikiet alebo údajov na etikete, je nutné voliť tlačiareň s tlačovou hlavou s rozlíšením 300dpi, 400dpi, popr. 600dpi, aby bola zaručená správna čitateľnosť údajov. Ďalším dôležitým parametrom pre výber tlačiarne je maximálna šírka tlače a maximálna rýchlosť tlače.

Výkonné priemyselné tlačiarne pre náročné priemyselné aplikácie

Výkonné priemyselné tlačiarne Zebra alebo Intermec poskytujú vynikajúci výkon, dlhú životnosť a spoľahlivosť a nachádzajú uplatnenie v náročných priemyselných aplikáciách. Robustná kovová konštrukcia aj vnútorné komponenty tlačiarní sú zárukou odolnosti a spoľahlivosti aj v náročných podmienkach s nepretržitou prevádzkou. Tlačiarne Zebra sú dostupné s rozlíšením tlačovej hlavy 200, 300 a 600dpi, vyznačujú sa rýchlou a kvalitnou tlačou. Ponúkajú tiež viac možností pripojenia do podnikových systémov.

Tlačiarne etikiet pre priemysel, logistiku a obchod

Priemyselné tlačiarne sú určené hlavne do skladov, výrobných hál alebo distribučných centier, kde je vyžadovaný vyšší objem výtlačkov. Sú robustnej konštrukcie, vo väčšine prípadov majú celokovový kryt, vyššie modely majú kovové aj vnútorné komponenty. Sú dostatočne veľké pre použitie kotúčov spotrebného materiálu s vysokým návinom. Majú možnosť pripojenia k paralelnému alebo sériovému portu, popr. cez ethernetovú kartu (interné alebo externé) do počítačovej siete.

Stolové/Desktopové tlačiarne etikiet

Tlačiarne v desktopovom prevedení sú určené pre malé alebo stredné objemy tlače. Vďaka svojmu prevedeniu (väčšina plastových dielov) slúžia tieto tlačiarne hlavne pre použitie v kancelárskych priestoroch. Oproti priemyselným modelom sú tiež menšie, čo neumožňuje inštaláciu kotúčov etikiet s vyšším návinom.

Mobilné tlačiarne etikiet, cenoviek a štítkov

Mobilné tlačiarne slúžia najmä označovanie materiálu alebo tovaru na vzdialených miestach. Často bývajú nasadzované pre aplikácie s nejakým ďalším zariadením, napr. mobilným  terminálom. Mobilné tlačiarne využívajú najmä technológia Direct Thermal. Vďaka svojim rozmerom je možné ich nosiť napr. za pásom a mať tak voľné ruky pre ďalšiu prácu. Komunikácia s riadiacim zariadením môže byť podľa modelu tlačiarne cez kábel, IrDA port, BlueTooth, RF sieť. Niektoré modely sú robustnej konštrukcie, možno ich teda využiť aj v náročných prevádzkach.

RFID tlačiarne

RFID tlačiarne umožňujú okrem termo a termotransferovej potlače etikiet aj kódovanie RFID tagov. V prípade chybného kódovania dát do RFID tagu tlačiarne Zebra automaticky vytlačia chybovú značku "void" cez celú etiketu (Smart Label). K dispozícii sú tlačiarne pre potlač / kódovanie etikiet využívajúce ako HF frekvenciu, tak UHF frekvenciu podľa štandardu EPC Global. V portfóliu RFID tlačiarní sú mobilné, stolové tlačiarne aj tlačiarne určené do náročných priemyselných podmienok. Tlačiarne možno do počítačovej siete pripojiť pomocou sériového alebo paralelného portu, USB alebo bezdrôtovo.

Tlačiarne čiarových kódov nájdete v našej ponuke.