EasyWaste - zber a separácia odpadu

www.barco.sk/easywaste


Separujte jednoducho vďaka programu EasyWaste

Easywaste je jednoduchý systém pre občanov a samosprávy na zber a separáciu odpadov. Systém má motivačný charakter pre tých občanov, ktorí dbajú na životné prostredie. Celkové prevedenie a spracovanie systému je veľmi jednoduché. Program pozostáva z webovej (manažérskej) a terénnej aplikácie pre zber dát - systém nepotrebuje na fungovanie pokrytie internetom. 


Ako systém funguje? 

 • V prvom kroku prebieha analýza a špecifikácia potrieb danej samosprávy
 • V druhom kroku je do systému nahraná databáza občanov
 • Každá domácnosť (občan) dostane pridelený svoj jedinečný čiarový kód na smetnú nádobu a separačné vrecia (EAN,QR) , pod ktorým sa mu pri každom vývoze a zbere po nasnímaní počítajú do systému štatistiky
 • Štatistiky slúžia obciam na správne vyhodnocovanie a posudzovanie separovania v domácnostiach a pre spomínanú motiváciu či už v podobe finančnej úľavy alebo iného benefitu

Zberná aplikácia funguje v dvoch jednoduchých krokoch:

 • po nasnímaní kódu na zbernej nádobe alebo vreci sa vyberá typ odpadu
 • následne aplikácia ponúka na výber naplnenosť nádoby
Pozn.: pri vývoze komunálneho odpadu automaticky aplikácia ponúkne na výber len naplnenosť nádoby a odpadá tak krok č.1.   

Prečo EasyWaste? 

 • V našom systéme viete jednoducho sledovať štatistiky vývozu a separovania za rôzne obdobia
 • Získavate dokonalý prehľad o tom, ktoré domácnosti separujú odpad a akým spôsobom
 • Máte možnosť pomocou separácie odpadu na základe získaných štatistík motivovať domácnosti (napr. znížením poplatku za komunálny odpad)
 • Benefitom pre obec je zvýšenie miery separácie a tým pádom zníženie nákladov na celkové spracovanie komunálneho odpadu S čím Vám pomôžeme? 

 • Dodáme Vám komplexné riešenie sledovania odpadového hospodárstva a zaškolenie personálu do systému EasyWaste
 • Zabezpečenie potrebného software a hardware na implementáciu systému
 • Vytvorenie tzv. štartovacích balíčkov s predtlačenými čiarovými kódmi pre každú domácnosť
 • Vytvorenie letáku / newsletter-a s informáciami o systéme a správnom používaní etikety 

Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete sa dozvedieť viac neváhajte kontatovať našu firmu Barco Slovakia s.r.o kde Vám radi poskytneme viac informácií a dohodneme si termín stretnutia.