SmartLabeling - značenie etiketami štandardom UCC/EAN128

  • SmartLabeling - značenie etiketami štandardom UCC/EAN128
Označenie paliet etiketami podľa štandardu UCC/EAN128 začína byť v súčasnej dobe vyžadované obchodnými reťazcami z dôvodov efektívneho spracovania dát pri príjme tovaru vrátane údajov nutných k vysledovateľnosti potravín. SmartLabeling je komplexným riešením presne pre Vás. Tri verzie tohto systému poskytujú optimálne riešenie ako pre malú firmu, tak pre veľké výrobné prevádzky s tlačou veľkého množstva etikiet na viacerých tlačiarňach.

Na stiahnutie