Servis tlačiarní

Vďaka spolupráci s našou spoločnosťou máte vždy k dispozícii spoľahlivého dodávateľa, na ktorého sa môžete obrátiť v prípade pravidelnej či nepravidelnej potreby servisných služieb, výjazdov a opráv tlačiarní.

V situácii, kedy tlačiareň potrebuje opravu, potrebujete spoľahlivý a cenovo dostupný spôsob, ako ju čo najrýchlejšie opraviť a vrátiť späť do prevádzky. Naše služby sú navrhnuté tak, aby sa týmto situáciám predchádzalo a zároveň v situácii, keď nastanú, poskytli rýchle a kvalitné riešenie.

Kvalitný tým a dlhoročné skúsenosti

Pôsobíme na trhu takmer 20 rokov. Disponujeme kvalitným a skúseným tímom technikov, ktorí spolupracoval na desiatkach veľkých a malých projektov. Vďaka týmto skúsenostiam sme schopný profesionálne, rýchlo a pružne reagovať na vaše potreby.

 

Opravy a servis tlačiarní Zebra, TSC, Datamax a Intermec

Realizujeme servis a podporu pre termo tlačiarne Zebra, TSC, Datamax a Intermec.

Po diagnostike tlačiarne a analýze problému s tlačou v našom servisnom stredisku či priamo u zákazníka oznámime príčinu závady a navrhneme vhodné riešenie na jej odstránenie. V prípade potreby sme schopný ponúknuť náhradnú tlačiareň pre dobu potrebnú na opravu tlačiarne. Špecifické podmienky servisu a držanie náhradných Tlačiarní je možné zahrnúť do servisnej zmluvy. Naše kľúčové servisné služby obsahujú:

Výmena tlačovej hlavy

Výmena tlačového valca

Inštalačné a implementačné služby

Profylaxia a údržba tlačiarní

Servisné zmluvy a balíčky, odstránenie poruchy s garantovanou dobou zásahu

 

Inštalačné a implementačné služby

K dodávkam tlačiarní ponúkame aj servisné, inštalačné a implementačné služby, ktoré zvýšia pravdepodobnosť správneho a včasného spustenia projektu. Inštalačné služby zahrňujú:

Inštaláciu SW prostredia a software pre tlač etikiet

Nastavenie a konfigurácia software

Konfigurácia a nastavenie tlačiarne a testovanie tlače

 

Profylaxia tlačiarní Zebra, TSC, Datamax a Intermec

Pravidelná údržba a profylaxia je nutnou podmienkou správneho fungovania tlačiarní a základným predpokladom pre ich dlhú životnosť. Profylaxiu vykonávame v rámci servisných zmlúv, prípadne je možné sa dohodnúť aj individuálna. Údržba a profylaxia zahrňuje diagnostiku tlačiarne, kontrolu tlačového mechanizmu, čistenie tlačového valca a tlačovej hlavy.

 

Servisné zmluvy podľa požiadaviek zákazníka

Pre náročné prevádzky s kritickou dobou zásahu doporučujeme pre prípad výpadku tlačiarní individuálnu servisnú zmluvu s definovanými parametrami pre rôzne servisné incidenty a garantovanú dobu zásahu. V rámci servisnej zmluvy je možné definovať:

Typ a povahu incidentu

Dobu pre diagnózu a opravu tlačiarne

Výjazd technika

Garanciu dostupnosti servisných služieb a náhradných zariadení

Dodanie náhradnej tlačiarne

Dohľadové služby a vzdialené riešenie problémov

Údržbu, profylaxiu a pravideľné prehliadky tlačiarní

Telefonická a online podpora 24x7 a nepretržitá servisná služba