RFID technológie a systémy

Home Page / RFID technológie a systémy

RFID je skratka pre Radio Frequency Identification (radiofrekvenčné identifikácie). RFID je bezdotyková automatická identifikácia slúžiaca k prenosu a ukladaniu dát pomocou elektromagnetických vĺn. Technológia RFID je nasadzovaná v rôznych odvetviach priemyslu pre bezkontaktnú identifikáciu, lokalizáciu a sledovanie tovaru, majetku i osôb v reálnom čase. Nasadenie technológie RFID už zďaleka nieje len záležitosťou maloobchodných firiem. Medzi organizácie, ktoré plánujú zavádzať technológie RFID, patria rovnako spoločnosti z oblasti výroby, logistiky, dopravy, obrany i zdravotníctva. Cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň automatizácie logistických procesov a vysokej miery presnosti operácií a tým zvýšiť efektivitu, znížiť prevádzkové náklady a minimalizovať množstvá chýb zpôsobených ľudským faktorom. Prvá realizácia zavádzania RFID technológií vo svete ukázaly na prínosy RFID technológií v podobe lepšieho prehľadu o pohybe tovaru vďaka možnostiam jeho sledovania od dodávateľa až po konečného spotrebiteľa. 


Portfólio RFID produktov spoločnosti ALIEN TECHNOLOGY obsahuje všetku infraštruktúru potrebnú pre implementáciu RFID technológií zahrňujúcu snímače, antény a tagy podľa EPC Class1, Gen1 a Gen2.  Produkty spoločnosti  ALIEN TECHNOLOGY sa vyznačujú veľmi dobrými výkonovými parametrami, flexibilnou architektúrou, nízkymi nákladmi na implementáciu, vyhovujú štandardom EPCglobal a spĺňajú všetky požiadavky regulačných orgánov na vzájomnú inter-operabilitu RFID systémov v Európe i po celom svete. 


Zobrazenie 1 až 10 zo 10 (1 stránok)