Easyasset -správa a inventarizácia majetku

Home Page / Easyasset - Správa a inventarizácia majetku

Inventarizácia a evidencia majetku jednoducho

EasyAsset je sofistikované riešenie, s ktorým získa vaša organizácia dokonalý prehľad a evidenciu majetku. Obsahuje nástroje pre efektívne vykonávanie činností súvisiacich so správou majetku od prvotného zaevidovania majetku, cez presuny majetku medzi osobami, útvarmi, fyzického premiestňovania majetku v rámci pobočiek, budov, kanceláriami, periodické inventúry majetku až po vyradenie majetku z evidencie.

slim1

Kľúčové funkcie riešenia evidencie majetku Easyasset

 • Webová aplikácia prístupná s webovým prehliadačom
 • Aplikácia pre mobilné telefóny Android / iOS pre inventarizáciu a správu majetku
 • Mobilné terminály s výkonnými čítačkami kódu pre skenovanie veľkého množstva položiek
 • Hybridné riešenie využívajúce čiarové kódy, QR kódy, RFID a NFC
 • Cloudová služba bez akýchkoľvek investičných nákladov
 • Lokálna inštalácia pre väčších zákazníkov s integráciou do ERP
 • Podpora ľubovolnej mnoho-úrovňovej organizačnej štruktúry
 • Plánovanie, správa a vyhodnotenie inventúr z jedného miesta
 • Jednoduché vytváranie opakovaných invetúrnych príkazov pre nenájdené položky
 • Komunikácia medzi serverom a mobilnými zariadeniami prostredníctvom internetu
 • Podpora obrázkov a tvorba dokumentačných fotiek majetku
 • Evidencia a ukladanie dokumentov k majetku
 • Podpora schvaľovacieho workflow
 • REST API rozhranie pre jednoduchú integráciu s podnikovým informačným systémom

Riešenie pre každú veľkosť

EasyAsset má vlastnosti, ktoré ho predurčujú hlavne pre použitie vo veľkých organizáciách so zložitou organizačnou štruktúrou a majetkom umiestneným do mnohých geograficky vzdialených pobočiek. EasyAsset je pripravený aj pre majetkovo či organizačne prepojené organizácie, ktoré medzi sebou zdieľajú určité kategórie majetku, či si ho vzájomne zapožičiavajú.

EasyAsset je dostupný ako cloudová služba bez nutnosti nákupu a inštalácie akéhokoľvek software a bez nutnosti použitia špeciálneho hardware. Toto riešenie je vhodné aj pre malé organizácie, ktoré tak môžu získať pokročilé riešenie pre správu bez akejkoľvek vstupnej investície.

EasyAsset, na rozdiel od bežne používaných riešení, dokáže využívať pre mobilnú aplikáciu aj mobilné telefóny s OS Android a iOS. To eliminuje nutnosť investície do špecializovaného hardwaru. Špeciálne čítačky sú využívané hlavne v prípadoch RFID identifikácie alebo pre výkonné skenovanie veľkých objemov položiek. Aplikácia pre mobilný telefón je skvelým riešením ako pre menšie organizácie, tak pre rozsiahle organizácie s mnohými vzdialenými pobočkami.

Hybridný systém evidencie majetku: RFID, QR a čiarové kódy, NFC

EasyAsset podporuje identifikáciu majetku pomocou čiarových kódov, QR kódov, RFID tagov a NFC tagov. Tieto identifikačné technológie môžu byť ľubovolne kombinované, RFID identifikácia môže byť použitá len tam, kde to prináša vysokú pridanú hodnotu a ostatný majetok môže byť označený etiketou s QR či čiarovým kódom. Pokiaľ prechádzate na EasyAsset z iného riešenia, je možné využiť už používané etikety s čiarovým kódom bez zmeny.

Viac o Easyasset na nájdete na produktových stránkach www.easyasset.com